Łódź

Łódź to miasto w środkowej Polsce. Znajduje się tam także siedziba władz województwa łódzkiego. Łódź niezaprzeczalnie stanowi ośrodek akademicki, kulturalny oraz przemysłowy. Studenci kształcić się tu mogą na różnych kierunkach i specjalizacjach, zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Możliwe do wyboru są kierunki techniczne na Politechnice Łódzkiej jak i humanistyczne an Uniwersytecie Łódzkim. Uniwersytet Medyczny w Łodzi przyciąga na studia w swoich murach przyszłych lekarzy.

Każda uczelnia w Polsce, wydaje studentom legitymacje studenckie ELS. Legitymacja studencka ELS potwierdza status studenta. Każda legitymacja, aby mogła być uznana za ważną, musi być opatrzona aktualnym hologramem ELS. Naklejki na legitymację studencką otrzymuje się w dziekanacie. Legitymacja z aktualną naklejką, upoważnia do ustawowych zniżek (np. -51% na bilety PKP) i rabatów studenckich. Legitymacja ELS może pełnić rolę karty bibliotecznej oraz karty miejskiej,a naklejki studenckie mogą też być kolekcjonowane. Naklejka semestralna do legitymacji studenckiej posiadać musi aktualną, laserowo nacinaną datę. Każdy hologram na elektroniczną legitymację studencką els posiada też znak orła, znak RP oraz specjalne zabezpieczenie.

Poniżej przedstawiamy listę łódzkich uczelni, dla których posiadamy odpowiadające im hologramy ELS. Jeśli nie ma na niej Twojej uczelni, nie martw się! Posiadamy uniwersalne egzemplarze dla każdej uczelni w kraju!

 1. Uniwersytet Łódzki – UŁ
 2. Uniwersytet Medyczny w Łodzi – UM
 3. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – AHE
 4. Politechnika Łódzka  – PŁ
 5. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – SAN
 6. Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – WSKiNoZ
 7. Clark University – CU
 8. Polski Uniwersytet Wirtualny – PUW
 9. Polska Akademia Otwarta – PAO
 10. Uczelnia Nauk Społecznych – UNS
 11. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – WSBiNoZ
 12. Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi – AM
 13. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi – ASP
 14. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi – PWSF
 15. Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi – SWEiZ
 16. Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi – WSC
 17. Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi – WSFiI
 18. Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi – WSiIU
 19. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi – WSP
 20. Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi – WSS
 21. Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi – WSSM
 22. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi – WSSiP
 23. Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi – WSZ
 24. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk – CBMiM
 25. Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” – ICZMP
 26. Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk – IBM
 27. Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera – IMP

Jeśli na liście nie ma Twojej uczelni, nie przejmuj się. Wszystkie naklejki ELS jakie oferujemy są odpowiednie dla wszystkich uczelni wyższych w Polsce!