Białystok

Białystok to miasto w północno-wschodniej Polsce i stolica województwa podlaskiego. Wraz z rozwojem infrastruktury oświatowej, Białystok  przyciąga coraz więcej studentów. W Białymstoku znaleźć możemy zarówno uniwersytet medyczny, gdzie studiować mogą przyszli lekarze jak i uniwersytety, kształcące na kierunkach humanistycznych, a także politechnikę – miejsce dla przyszłych inżynierów.

Na niemal wszystkich uczelniach w Polsce, tym samym również w Białymstoku, obowiązują elektroniczne legitymacje studenckie ELS o wzorze ustalonym przez rozporządzenie ministerstwa. Legitymacja studencka potwierdza status studenta i pozwala mu korzystać ze zniżek studenckich. Każda legitymacja, aby była ważna posiadać musi aktualne naklejki els. Naklejka na legitymację studencką posiadać musi elementy wymagane rozporządzeniem ministerstwa.  Naklejki na elektroniczną legitymację studencką można również kolekcjonować. Każdy hologram do legitymacji studenckiej to wyjątkowy okaz, który będzie stanowił doskonałe uzupełnienie każdej profesjonalnej kolekcji filatelistycznej. Hologram kolekcjonerski ELS do elektronicznej legitymacji studenckiej jest identyczny jak naklejki studenckie ELS rozdawane na uczelniach.

Poniżej przedstawiamy listę uczelni w Białymstoku, dla których posiadamy odpowiadające im hologramy ELS. Jeśli nie ma na niej Twojej uczelni, nie martw się! Posiadamy uniwersalne egzemplarze dla każdej uczelni w kraju!

 1. Uniwersytet w Białymstoku – UB
 2. Politechnika Białostocka – PB
 3. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – UM
 4. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku – NWSP
 5. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – Filia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku – Wydział Pedagogiczno-Instrumentalny – UMFC
 6. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku – WSAP
 7. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku – WSE
 8. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku – WSFiZ
 9. Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku – WSM
 10. Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku – WSM
 11. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – WSWFiT