Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

UM Białystok

Założony w 1950 r. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest uczelnią publiczną kształcącą w kierunku zawodów medycznych. Jest to renomowana, dynamicznie rozwijająca się uczelnia wyższa, wyróżniona spośród innych ośrodków akademickich. Pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku oferują wysoki standard nauczania i są środowiskiem opiniotwórczym w regionie. Wśród wszystkich 808 nauczycieli akademickich jest 129 profesorów i 141 doktorów habilitowanych. Wskaźnik ten jest jednym z najwyższych wśród wszystkich polskich uczelni.

Uniwersytet Medyczny Białystok – kierunki studiów i wydziały

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oferuje obecnie czternaście różnych kierunków studiów na trzech wydziałach: Wydziale Lekarskim z Wydziałem Stomatologii, Wydziale Farmacji z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Wydział Nauk o Zdrowiu otrzymał kategorię „A” i zdobył jedno z czołowych miejsc w rankingu Leading National Research Center 2012-2017. Każdego roku uniwersytet zajmuje wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach uniwersyteckich.

Białystok Uniwersytet Medyczny – rekrutacja

Etapy, zasady i terminy rekrutacji na studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku są dokładnie opisane na stronie uczelni w zakładce przeznaczonej dla kandydatów. Rejestracja na studia odbywa się w formie internetowej – za pośrednictwem systemu IRK. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka to plastikowa karta z wbudowanym układem elektronicznym stykowym i bezstykowym, która potwierdza status student. Jedna plastikowa karta spełnia rolę trzech dokumentów: tradycyjnej legitymacji, karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Każda legitymacja opatrzona jest hologramem. Tylko z naklejką na legitymacje jest ona ważna i upoważnia do ustawowych zniżek (np. -51% na bilety PKP) i rabatów studenckich.

Zamów kolekcjonerski hologram – naklejkę na legitymację z wysyłką!