Zielona Góra

Zielona Góra to miasto  w zachodniej Polsce oraz największe miasto województwa lubuskiego. Na Uniwersytecie Zielonogórskim, studenci kształcić się mogą od 1965 roku. Uniwersytet oferuje studia licencjackie, magisterskie podyplomowe i doktoranckie na 13 wydziałach, w ramach których każdy przyszły student, znajdzie swój wymarzony kierunek zarówno o profilu ścisłym jak i humanistycznym.

Na wszystkich uczelniach w Polsce, również w Zielonej Górze, studenci otrzymują legitymacje studenckie ELS, które potwierdzają status studenta. ELS to nowa postać tradycyjnej papierowej legitymacji studenckiej. Legitymacja studencka jest dokumentem uprawniającym studenta do ulgowych (-50%) przejazdów komunikacją miejską oraz – do ukończenia 26. roku życia – do ulgowych przejazdów koleją i autobusami, a także rabatów w kawiarniach, restauracjach czy kinach.  Każda legitymacja, aby mogła zostać uznana za ważną, powinna posiadać aktualną naklejkę hologramową ELS. Po ukończeniu studiów, naklejki takie mogą też być kolekcjonowane. Naklejka studencka do legitymacji studenckiej, aby mogła być uznana za oryginalna posiadać musi znak orła, znak RP oraz specjalne zabezpieczenie w formie „plastra miodu”.

Jeśli chcesz powspominać czasy studenckie na uczelni w Zielonej Górze, już dziś możesz zakupić hologramy kolekcjonerskie na elektroniczną legitymację studencką! Poniżej zamieszczamy listę uczelni, dla których posiadamy odpowiadające im hologramy ELS. Jeśli nie ma na niej Twojej uczelni, nie martw się! Posiadamy uniwersalne egzemplarze dla każdej uczelni w kraju!

  1. Uniwersytet Zielonogórski – UZ