Zabrze

Zabrze to miasto położone w województwie śląskim,  znajduje się ono w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. i jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej. Studenci mogą kształcić się tu w ramach jednostek oświatowych takich jak: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. 
Każda uczelnia w Polsce, aby potwierdzić status studentów, nadaje im ELS – Elektroniczne Legitymacje Studenckie. Legitymacja z aktualną naklejką nie tylko potwierdza obecność na liście studentów danej uczelni, ale także upoważnia do ustawowych zniżek (np. -51% na bilety PKP) i rabatów studenckich w restauracjach i kawiarniach. Legitymacja ELS może też  pełnić rolę karty bibliotecznej oraz karty miejskiej,a naklejki studenckie mogą też być kolekcjonowane.

Poniżej przedstawiamy listę uczelni w Zabrzu, dla których posiadamy odpowiadające im hologramy ELS. Jeśli nie ma na niej Twojej uczelni, nie martw się! Posiadamy uniwersalne egzemplarze dla każdej uczelni w kraju!

  1. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk – CMPW
  2. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk – IPIS PAN