Lublin

Lublin to miasto we wschodniej Polsce, stolica województwa lubelskiego i centralny ośrodek aglomeracji lubelskiej. Lublin jest dziewiątym co do wielkości populacji miastem w Polsce, studiują tu tysiące studentów.  Na samym Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na 80 kierunkach studiów oraz blisko 250 specjalnościach, kształci się ponad 20 tysięcy studentów. Wśród uczelni w Lublinie znajdziemy też: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie .

Każda uczelnia w Polsce, wydaje studentom legitymacje studenckie ELS. Legitymacja studencka ELS potwierdza status studenta. Może też pełnić rolę karty bibliotecznej oraz karty miejskiej.  Każda legitymacja studencka, aby mogła być uznana za ważną, musi być opatrzona aktualnym hologramem ELS. Legitymacja z aktualną naklejką, upoważnia do ustawowych zniżek (np. -51% na bilety PKP) i rabatów studenckich. Naklejki studenckie na elektroniczną legitymację studencką els mogą też być kolekcjonowane. Hologramy do elektronicznej legitymacji studenckiej posiadać powinny identyczne elementy jak naklejki dla studenta – każda powinna zawierać znak orła, znak RP i laserowo nacinaną datę oraz specjalne zabezpieczenie w formie „plastra miodu”.

Poniżej przedstawiamy listę uczelni w Lublinie, dla których posiadamy odpowiadające im hologramy do elektronicznej legitymacji studenckiej ELS. Jeśli nie ma na niej Twojej uczelni, nie martw się! Posiadamy uniwersalne egzemplarze dla każdej uczelni w kraju!

  1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – UMCS
  2. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – UP
  3. Uniwersytet Medyczny w Lublinie – UM
  4. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – WSEiI
  5. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie – WSSP
  6. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – WSPiA
  7. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – KULJP2
  8. Politechnika Lubelska – PL
  9. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie – WSNS
  10. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – Ośrodek Regionalny w Lublinie – AHE

Każda naklejka oryginalna i w atrakcyjnej cenie!