Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

UP Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest nowoczesną uczelnią o profilu przyrodniczym i technicznym powstałą w roku 1944. Do tej pory ponad 50 000 studentów ukończyło UP w Lublinie. Wysoko wykwalifikowana i przyjazna studentom kadra akademicka, nowoczesne zaplecze i laboratoria oraz nowoczesne metody nauczania są gwarancją najwyższej jakości edukacji.

Uniwersytet Przyrodniczy Lublin – oferta edukacyjna

Uczelnia kładzie szczególny nacisk na praktyczne umiejętności i wiedzę oferując zarówno staże programowe, jak i dodatkowe. Studenci mogą również brać udział w międzynarodowych programach wymiany i stażach w Stanach Zjednoczonych, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Badania prowadzone przez instytucje naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w laboratoriach, klinikach, gospodarstwach doświadczalnych i prywatnych stanowią cenny wkład w rozwój nauk rolniczych i weterynaryjnych.

Lubelski Uniwersytet Przyrodniczy – kierunki

Uczelnia składa się z 7 wydziałów oferujących 25 programów i 51 specjalności. Oferuje również programy doktoranckie, studia podyplomowe i rozszerzoną edukację.

Obecnie UP prowadzi 15 kierunków: rolnictwo, weterynarię, technologię żywności i żywienia ludzi, towaroznawstwo, biotechnologię, architekturę krajobrazu, hodowlę zwierząt, ochronę środowiska, biologię, ogrodnictwo, inżynierię rolniczą i leśną , zarządzanie i produkcję, technologię informacyjna i edukację technologiczna, ekonomię, inżynierię środowiska.

Centrum Sportowo Rekreacyjne UP Lublin

Studenci mogą również korzystać z nowoczesnego Centrum Sportu i Rekreacji z basenem, ścianką wspinaczkową, siłownią, salą do aerobiku i salą do sztuk walki.

Uniwersytet ma bardzo dobre zaplecze sportowe. Pobliska stacja żeglarska wyposażona jest w niezbędny sprzęt wodny.

Legitymacja studencka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS nie tylko potwierdza status studenta i umożliwi dostęp do bibliotek i innych obiektów uczelni, ale uprawnia także do różnego rodzaju zniżek studenckich, w tym najważniejszej 50% zniżki na korzystanie z transportu publicznego. Niektóre inne firmy transportowe, a także teatry, kina, muzea, a nawet restauracje, mają specjalne ceny dla studentów. W niektórych uczelniach organizacje studenckie zapewniają studentom dodatkowe rabaty.

Potrzebujesz aktualnej naklejki na legitymację? Tutaj możesz zamówić kolekcjonerski hologram z wysyłką!