Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

UMCS Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej powstał w październiku 1944 r. jako uczelnia państwowa. Początkowo składał się z czterech wydziałów: medycyny, nauk przyrodniczych, rolnictwa i weterynarii. Lubelska uczelnia oferuje studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe i doktoranckie.

UMCS kierunki

Obecnie uniwersytet składa się z  12 wydziałów oferujących 39 programów i ponad 120 specjalności

Wydziały UMCS:

 • Wydział Artystyczny
 • Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Wydział Chemii
 • Wydział Ekonomii
 • Wydział Filozofii i Socjologii
 • Wydział Humanistyczny
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Gruntami
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Wydział Nauk Politycznych
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Zamiejscowy w Puławach

Począwszy od 2011 roku, ok. 220 000 studentów ukończyło studia, a prawie 20 000 jest obecnie zapisanych na studia stacjonarne i zaoczne studia licencjackie i magisterskie. UMCS w Lublinie kształci również 900 doktorantów.

Kampus UMCS

UMCS składa się z 11 budynków dydaktycznych. 3 z nich to zabytkowe pałace w centrum Lublina przy Placu Litewskim i ul. Narutowicza. Pozostałe znajdują się na terenie Miasteczka akademickiego zbudowanego z inicjatywy profesora Grzegorza Leopolda Seidlera. UMCS posiada również Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, które jest organizatorem imprez kulturalnych, koncertów, spotkań z artystami, przeglądów filmowych i teatralnych.

Studencki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie mogą ubiegać o zakwaterowanie w jednym z 9 domów studenckich. Zasady przyznawania miejsca w akademiku dokładnie opisane są na stronie internetowej uczelni.

Elektroniczna Legitymacja Studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to plastikowa karta z wbudowanym układem elektronicznym stykowym i bezstykowym, która potwierdza status student. Jedna plastikowa karta spełnia rolę trzech dokumentów: tradycyjnej legitymacji, karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Każda legitymacja opatrzona jest hologramem. Tylko z naklejką na legitymacje jest ona ważna i upoważnia do ustawowych zniżek (np. -51% na bilety PKP) i rabatów studenckich.

Zacznij kolekcjonować hologramy els razem z nami, sprawdź ofertę!