Uniwersytet Łódzki

UŁ Postawowe Informacje

Uniwersytet Łódzki jest jedną z wiodących instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce. Uczelnia powstała w 1945 roku jako następca instytucji edukacyjnych działających w Łodzi w czasach wcześniejszych. Obecnie Uniwersytet w Łodzi posiada 12 wydziałów, kształci studentów  na 76 kierunkach i 160 specjalizacjach. Ponadto uczelnia oferuje programy doktoranckie, ponad 60 programów podyplomowych, w tym program MBA oraz programy finansowane przez EFS.

UŁ Kampus – Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteka Uniwersytecka jest jedną z największych i najnowocześniejszych bibliotek akademickich w Polsce. Obecnie jego całkowity zbiór wynosi 3 miliony woluminów. Kampus studencki oferuje nowoczesne akademiki w odległości spaceru od większości wydziałów. Uniwersytet zapewnia również dostęp do supernowoczesnego Centrum Sportowego. Oprócz bogatych możliwości życia towarzyskiego (niezliczone puby), studenci mogą dołączyć do około 120 towarzystw, kół naukowych, stowarzyszeń i innych organizacji akademickich.

Uniwersytet Łódzki – rekrutacja

Rekrutacja na łódzką uczelnie prowadzona jest przez system elektronicznej rekrutacji. Pierwszym krokiem w procesie jest założenie indywidualnego konta rejestracyjnego, dzięki któremu należy nie tylko wprowadzić swoje dane do systemu informatycznego uczelni, ale przede wszystkim można na bieżąco sprawdzać proces rekrutacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu formularza rekrutacyjnego i wstępnym zakwalifikowaniu na studia nie można zapomnieć o dostarczeniu oryginalnych, papierowych dokumentów do odpowiedniego działu na waszej przyszłej uczelni.

Uniwersytet w Łodzi – legitymacja studencka

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Warto pamiętać, że legitymacja studencka uprawnia do zniżek na komunikację miejską również po ukończeniu 26 r. ż.! Dzięki niej można wyrobić również kartę ISIC lub EURO26. To międzynarodowe karty, które zapewniają ubezpieczenie oraz zniżki w punktach handlowych i usługowych na całym świecie.

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje, ale nie wiesz co wybrać? Sprawdź naszą ofertę oryginalnych naklejek els.