Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

AHE Łódź

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi powstała w 1993 roku. Jest jedną z największych niepublicznych uczelni w Polsce.  W 2007 r. uczelnia uzyskała prawo do przyznawania tytułów doktoranckich w zakresie następujących przedmiotów: językoznawstwo, informatyka i sztuki wizualne. W 2009 r. uczelnia osiągnęła status Akademii.

 

AHE Łódź Kierunki i Wydziały

AHE w Łodzi składa się z 3 wydziałów:

  • Wydział Humanistyczny
  • Wydział Artystyczny
  • Wydział Informatyki, Zarządzania i Transportu

Uczelnia oferujemy ponad 23 kierunki studiów i szeroki wybór przedmiotów, w tym 5 studiów w języku angielskim. Najpopularniejsze kierunki studiów to grafika, zarządzanie, taniec i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Programy kursów są stale aktualizowane zgodnie z wymaganiami rynku. Zgodnie z wymogami Europejskich Standardów Edukacyjnych AHE w Łodzi wdraża nowy paradygmat edukacji, który charakteryzuje się: nowymi metodami, nową treścią, nową kadrą dydaktyczną.

 

Łódź AHE Kampus Studencki

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi znajduje się w XIX-wiecznych fabrykach. W dobrze zachowanych, odrestaurowanych murach o wyjątkowej industrialnej atmosferze organizowane są imprezy edukacyjne, kulturalne i biznesowe. Kampus akademii znajduje się w centrum miasta z pełnym dostępem do kulturalnych rozrywek, sklepów i obiektów turystycznych. Co więcej, uczelnia posiada Centrum Sportu i Rekreacji Aktywnej, które świadczy usługi z zakresu organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych i na każdym poziomie zaawansowania. Oferuje również zajęcia dla grup zorganizowanych, imprez sportowych i wycieczek, szkoleń, kursów i obozów.

 

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Legitymacja ELS upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, jednak jest ważna tylko z aktualną naklejką na legitymację. Okres ważności ELS trwa semestr akademicki, po upływie tego okresu należy dokonać prolongaty legitymacji.

 

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką z wysyłką.