Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

SAN Łódź

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi to niepubliczna uczelnia założona w 1994 roku.

W 2000 roku Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Łodzi, otrzymała pełne uprawnienia magisterskie, a od 2006 także uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk ekonomicznych. Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Główna siedziba uczelni znajduje się w Łodzi, ale uczelnia posiada kilkanaście ośrodków oraz filii.

 

Społeczna Akademia Nauk Łódź

SAN zapewnia wysokiej jakości edukację studentom z całego świata. Celem uczelni jest wyposażenie studentów i absolwentów w specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy XXI wieku, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Oferuje studia licencjackie i magisterskie, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz programy MBA.

 

San Łódź Rekrutacja

Rekrutacja na studia na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi jest dokładnie opisana na stronie uczelni w zakładce przeznaczonej dla kandydatów. Rejestracja na studia odbywa się w formie internetowej – za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

 

Elektroniczna Legitymacja Studencka z hologramem SAN

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich. Okres ważności ELS trwa semestr akademicki, po upływie tego okresu należy dokonać prolongaty legitymacji.

 

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką z wysyłką.