Erasmus

ERASMUS – INFORMACJE PODSTAWOWE 

Program Erasmus, to program który został zainicjowany rzez Komisję Europejską 15 czerwca 1987. Dotyczy on szkolnictwa wyższego. Celem programu jest finansowanie wyjazdów studentów z jednego kraju europejskiego na studia w innym kraju europejskim oraz wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich UE, EOG oraz kandydujących przez wspólne opracowanie programów nauczania. Erasmus obejmuje też wymiany kadr akademickich.

ERASMUS – DLA KOGO?

Program jest przeznaczony dla środowiska szkolnictwa wyższego. Z Erasmusa korzystać mogą studenci i pracownicy naukowi wyższych uczelni. W rekrutacji na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus, brać udział może każda osoba, która posiada ważną legitymację studencką, potwierdzającą status studenta i jego obecność na liście danej uczelni. Rekrutację na wymianę w ramach programu Erasmus organizują akademie macierzyste. Aby można było wyjechać na daną uczelnię za granicą musi ona posiadać Kartę Uczelni Erasmusa nadaną przez Komisję Europejską.

ERASMUS+

Erasmus + jest programem na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na okres 2014–2020. Został on   zaprojektowany i zainicjowany przez Komisję Europejską. Program  Erasmus+ powstał z połączenia programów i inicjatyw takich jak: : Lifelong Learning Programme, programu Młodzież w Działaniu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Program Erasmus+ obejmuje płaszczyzny takie jak: Mobilność edukacyjna, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz Wsparcie w reformowaniu polityk,  program Jean Monnet Sport.

31-03-2019 hologram kolekcjonerski ELS w sam raz do Twojej kolekcji – zobacz zdjęcia!