Egzamin poprawkowy

EGZAMIN POPRAWKOWY – INFORMACJE PODSTAWOWE 

Egzamin poprawkowy, czyli tak zwana potocznie poprawka, jest to drugi termin egzaminu przeznaczony dla wszystkich studentów, którzy nie przystąpili do zaliczenia przedmiotu w pierwszym terminie, lub którym nie udało się zaliczyć przedmiotu w pierwszym terminie. Przystąpienie do egzaminu w drugim terminie nie wiąże się z koniecznością argumentowania czy składania podań o możliwość podejścia. Z tej opcji może skorzystać każdy student, niezależenie od przyczyn.

EGZAMIN POPRAWKOWY – SESJA POPRAWKOWA

Do egzaminów poprawkowych przystąpić można zawsze po sesji egzaminacyjnej, w trakcie sesji poprawkowej. Sesje poprawkowe odbywają się zazwyczaj w marcu – po sesji zimowej, oraz we wrześniu – po sesji letniej. Do sesji poprawkowej może podejść każdy student. Egzaminy poprawkowe zazwyczaj są identyczne jak pierwszy termin. Czasem może różnić się formą lub zakresem materiału, jednak są to indywidualne ustalenia prowadzącego przedmiot/ egzaminatora ze studentami.  Najczęściej egzamin poprawkowy zdawany jest u tych samych egzaminatorów.

CZY W CZASIE EGZAMINU POPRAWKOWE TRZEBA MIEĆ LEGITYMACJĘ ELS? 

Egzamin poprawkowy, które może odbywać się we wrześniu i marcu, zobowiązuje studenta do posiadania legitymacji. Legitymacja potwierdza status i tożsamość studenta. Dzięki ELS student może przystąpić do egzaminu poprawkowego. Legitymacja ELS umożliwia studentowi też korzystanie z ulg studenckich na przejazdy komunikacją miejską i kolejami PKP oraz w różnych miejscach takich jak: kina, restauracje czy kawiarnie.

 

31-03-2019 hologramowa naklejka semestralna ELS już w sprzedaży!