Egzamin komisyjny

EGZAMIN KOMISYJNY – INFORMACJE PODSTAWOWE

Egzamin komisyjny to nadzwyczajna forma przeprowadzenia egzaminu. Aby móc przystąpić do egzaminu komisyjnego wymagana jest  zgody dziekana wydziału. Egzamin komisyjny to egzamin, o który podanie złożyć może student, gdy według niego dany egzamin przeprowadzony był niesprawiedliwie. Egzamin komisyjny przeprowadzany jest w formie ustnej. Egzamin komisyjny nie powinien być traktowany jako trzeci termin podejścia do zaliczenia przedmiotu. Za egzamin taki nie trzeba też uiszczać opłaty.

JAK DOSTAĆ ZGODĘ NA EGZAMIN KOMISYJNY?

Aby móc przystąpić do egzaminu komisyjnego student musi złożyć podanie do dziekana. By dostać taką zgodę w podaniu student musi uargumentować swoją prośbę konkretnymi argumentami, w których wskaże, że poprzednie egzaminy było przeprowadzone nieprawidłowo lub niesprawiedliwie. O przystąpienie do egzaminu komisyjnego mogą wnioskować także osoby które nie zgadzają się z przyznaną oceną, która według nich została wydana niesprawiedliwie.

CZY W CZASIE EGZAMINU KOMISYJNEGO TRZEBA MIEĆ LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ?

W czasie egzaminu komisyjnego wymagane jest posiadanie legitymacji studencka. Egzaminator spisuje z niej dane studenta oraz sprawdza, czy legitymacja jest ważna. Legitymacja ELS potwierdza status studenta i jego tożsamość. Każdy student otrzymuje ją zaraz po przyjęciu na studia i uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Aby legitymacja ELS była ważna musi ona posiadać ważny hologram ELS.

Naklejka hologramowa kolekcjonerska na legitymację ELS 31-03-2019 już do kupienia!