Dziekanka

DZIEKANKA – INFORMACJE PODSTAWOWE 

Dziekanka jest to długotrwałe zwolnienie. Dziekanka następuje  z wyboru studenta. Decyzję o urlopie dziekańskim podejmuje dziekan. Warto zaznaczyć, że nie musi on wyrazić zgody na takie zwolnienie. “Dziekanka” może obowiązywać przez okres jednego lub dwóch semestrów,  zależnie od preferencji studenta, który składa o podanie na udzielenie dziekanki.

URLOP DZIEKAŃSKI – DLA KOGO?

Urlop dziekański może być przyznany na wniosek studenta, za zgodą dziekana wydziału. Zazwyczaj dziekanki przyznawane są z bardzo ważnych powodów, trudnych sytuacji życiowych np. w przypadku ciąży, trudnej  sytuacji rodzinnej, bądź załamania psychicznego studenta. Czasem dziekanka przyznawana jest także ze względu na sytuację, które utrudniają lub uniemożliwiają studiowanie, ale nie są aż tak ważne. Dziekan może bowiem udzielić dziekanki także na czas dłuższego wyjazdu za granicę czy podróży.

DZIEKANKA – PO CO?

Urlop dziekański jest niezwykle pożyteczny w trudnych sytuacjach życiowych, umożliwia on chwilowe przerwanie kształcenia wyższego i kontynuowanie go po określonym czasie. Dzięki dziekance studenci mają też możliwość wybrania się w podróż za granicę i poznanie świata. Każdy student, który posiada ważną legitymację ELS, potwierdzoną naklejką studencką, może ubiegać się o przyznanie dziekanki.

Dowiedz się więcej o elektronicznej legitymacji studenckiej ELS i zacznij kolekcjonować naklejki ELS!

31-03-2019– hologram na legitymację na els z nowej kolekcji, kup teraz!