Dziekanat

DZIEKANAT – INFORMACJE PODSTAWOWE 

Dziekanat to aparat pomocniczy dziekana, który przewodniczy i kieruje pracami wydziału. Dziekanat organizuje sprawy studenckie, gwarantuje funkcjonowanie wydziału oraz stanowi wsparcie dla studentów w załatwianiu spraw studenckich.  Dziekanat to miejsce, w którym załatwia się wszelkie sprawy administracyjne związane ze studiami wyższymi. Można tam składać różnego rodzaju podania i wnioski.  W dziekanacie przedłuża się też status studenta. Można tam otrzymać nową naklejkę els, którą należy przykleić na elektronicznej legitymacji studenckiej.

CZYM JEST E-DZIEKANAT?

Elektroniczny dziekanat staje się coraz bardziej popularny na uczelniach wyższych w Polsce. Za pomocą e-dziekantu można przesłać w formie pliku wniosek czy podanie związane ze studiowaniem. Skraca to czas oczekiwania na złożenie podania, a także czas odpowiedzi na nie. E-dziekanat ułatwia i usprawnia działanie wydziału i dziekanatu oaz przyspiesza załatwianie spraw studenckich. Dzięki nowym technologiom na uczelniach wyższych większość problemów, z którymi niegdyś czekano w długiej kolejce do dziekanatu, można teraz załatwić przez internet.

ELS – ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA NA POLSKIEJ UCZELNI

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS pozwala na logowanie się za pomocą numeru albumu do USOS – systemu obsługi studentów. W USOS-ie znajdują się: elektroniczny dziennik, elektroniczny dziekanat, informacje o pracownikach oraz innych studentach. Elektroniczna Legitymacja studencka potwierdza status studenta i upoważnia do zniżek i rabatów studenckich. Aby mogła być uznana za ważną, musi posiadać ważny hologram ELS.

31.03.2019 hologram kolekcjonerski ELS – nowy okaz do Twojej kolekcji już w naszym sklepie!