Dokument elektroniczny

DOKUMENT ELEKTRONICZNY – INFORMACJE PODSTAWOWE

Kilka lat temu na uczelniach wyższych pojawiły się elektroniczne dokument w postaci Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Zrewolucjonizowało to działanie polskich uczelni zarówno publicznych jak i prywatnych. Elektroniczna postać dokumentów ułatwia i przyspiesza dostęp do baz danych studentów, informacji zawartych w dziekanatach czy też innych potrzebnych studentom. Uczelnie w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Lublin czy Gdańsk pozwalają studentom na swobodny dostęp do informacji dzięki dokumentom elektronicznym.  Ważność legitymacji ELS potwierdza ważny hologram na legitymację els.

LEGITYMACJA STUDENCKA – DOKUMENT ELEKTRONICZNY

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS potwierdza status studenta i umożliwi korzystanie z ulg i rabatów studenckich.  Każdy kto widnieje na liście studentów uczelni otrzymuje taką legitymację. Poza tym ELS pozwala na szybszą i sprawniejsza komunikację oraz dostęp do baz danych czy dokumentów. Po ukończeniu studiów, każdy student zobowiązany jest oddać legitymację studencką.

ELEKTRONICZNE LEGITYMACJE – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Stosunkowo nowym wynalazkiem jest dziennik elektroniczny. Coraz częściej wykorzystywany jest on w nauce, zarówno w szkołach jak i uczelniach wyższych. Studenci mogą logować się w dzienniku dzięki numerowi zapisanemu na legitymacji studenckiej. Umożliwi im to  korzystanie z baz danych i informacji zamieszczanych w dzienniku. ELS umożliwia szybki dostęp dzięki hologramom, które umożliwiają prolongatę legitymacji. Każda naklejka ELS ważna jest przez okres jednego semestru akademickiego. Można je otrzymać w dziekanatach uczelni. Naklejki els mogą służyć też do celów kolekcjonerskich. Oferujemy najnowsze, oryginalne hologramy do kupienia w naszym sklepie!

31-03-2019 hologram kolekcjonerski na legitymację els – kup do swojej kolekcji!