Doktorant

DOKTORANT – PODSTAWOWE INFORMACJE 

Doktorant to osoba kształcąca się na studiach trzeciego stopnia. Aby dostać się na studia doktoranckie należy ukończyć studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Studia doktoranckie trwają około dwóch lat, a pisanie rozprawy doktorskiej, tzw. przewód doktorski, trwa kolejne dwa lata. Zazwyczaj okres trwania studiów doktoranckich zależy od wyboru studenta. Aby uzyskać tytuł doktora nauk, doktorant musi obronić pracę dyplomową.

DOKTORANT – KTO MOŻE NIM ZOSTAĆ?

Aby dostać się na studia doktoranckie należy najpierw ukończyć studia wyższe. Zazwyczaj selekcja na studia doktoranckie jest bardzo restrykcyjna, zależy głównie od oceny za pracę magisterską liczby publikacji naukowych. W czasie studiów doktoranckich, doktorant uczęszcza na zajęcia oraz pisze swoją pracę. Poza tym w jego obowiązku leży prowadzenie zajęć dla studentów studiów licencjackich i magisterskich.

LEGITYMACJA DLA DOKTORANTA

Doktoranci posiadają legitymację doktorancką. Legitymacja doktoranta pozwala na korzystanie z różnych zniżek w komunikacji miejskiej czy kawiarniach. Aby legitymacja była ważna musi posiadać aktualną naklejkę na legitymację. Dzięki temu możliwe jest potwierdzenie statusu doktoranta. Naklejki takie można też kolekcjonować- hologramy dla kolekcjonerów są identyczne jak nalepki studenckie na legitymację.

Kup hologram na legitymację els dla kolekcjonera 31.03.2019!