Deklaracja bolońska

DEKLARACJA BOLOŃSKA – INFORMACJE PODSTAWOWE

Deklaracja bolońska  podpisana w 1999 roku przez 29 ministrów szkolnictwa wyższego, w tym polskiego ministra, stanowi podstawę dla procesu bolońskiego. Jest to dokument, którego podpisanie miało sprawić, że europejskie uczelnie upodobnią się do uczelni amerykańskich oraz, że zapewnią studentom z Europy podobny stopień wykształcenia. Po podpisaniu deklaracji wprowadzono punktowy system rozliczania osiągnięć studentów – ECTS,  oraz podział studiów na studia I, II i III stopnia.

DEKLARACJA BOLOŃSKA – JAKIE ZMIANY WPROWADZIŁA?

Deklaracja wprowadziła podział na studia pierwszego stopnia, które trwają trzy lata oraz kończą się uzyskaniem dyplomu licencjackiego lub inżynierskiego i studia drugiego stopnia, czyli magisterskie, które trwają dwa lata. Poza tym wprowadziła studia doktoranckie, studia trzeciego stopnia, trwające cztery lata. Na polskie uczelnie wszedł też jednolity system oceniania studentów, czyli punkty ECTS. Deklarację bolońską promuje i wprowadza na uczelnie polskie programy, które zakładają mobilność studentów oraz wykładowców.

STUDENCI, A DEKLARACJA BOLOŃSKA?

Założenia deklaracji realizuje każdy, kto studiuje, wykłada na uczelni wyższej lub pracuje w jej administracji. Studenci są beneficjentami deklaracji bolońskiej. Na mocy deklaracji bolońskiej posiadają oni legitymację studencką. Student, który posiada ważną legitymację może podróżować po krajach europejskich oraz korzystać z przywileju bycia studentem. Aby korzystać z legitymacji musi znajdować się na niej naklejka ELS z ważną datą. Naklejki takie można zakupić również do celów kolekcjonerskich.

Hologram kolekcjonerski ELS 31-03-19 – zobacz i uzupełnij kolekcję naklejek!