Certyfikat językowy

CERTYFIKAT JĘZYKOWY – CZYM JEST?

Certyfikat językowy to dokument, który poświadcza umiejętność porozumiewania się w jakimś języku obcym na danym poziomie. Aby uzyskać certyfikat językowy na danym poziomie należy zdać egzamin językowy. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Egzamin językowy ustny sprawdza naszą biegłość w mowie, z kolei pisemny weryfikuje umiejętności leksykalne, gramatyczne czy słuchania.Część ustna to rozmowa z egzaminującym lektorem. Certyfikaty językowe i ich uzyskanie oferuje obecnie wiele szkół językowych, które przygotowują także do egzaminów językowych.

CERTYFIKAT JĘZYKOWY- GDZIE I JAK MOŻNA GO ZDOBYĆ?

Możliwość zdobycia certyfikatu językowego oferuje obecnie wiele instytucji, placówek językowych, szkół, uczelni wyższych. Każdy student, który chce obronić swoją pracę dyplomową i zakończyć studia wyższe, musi zdać egzamin językowy, który poświadcza znajomość języka obcego. Aby przygotować się do egzaminu na uczelni prowadzone są  lektoraty, czyli zajęcia z obcego języka. Student samodzielnie, według własnego uznania wybiera język, z którego chce zdawać egzamin. Certyfikaty językowy można też otrzymać za pośrednictwem szkół języków obcych.

CERTYFIKAT JĘZYKOWEGO – PO CO?

Certyfikat językowy, potwierdzający zdolności językowe może być niezwykle przydatny, a czasem wręcz niezbędny. Posiadania certyfikatu językowego często wymagają pracodawcy. Jest on niezbędny również studentom, którzy chcą wyjechać na wymianę zagraniczną w ramach studiów lub praktyk np. w ramach programu Erasmus.  Posiadanie certyfikatu językowego umożliwia również studia w innym, niż polski, języku, na uczelniach zagranicznych. Poza tym znajomość języka obcego ułatwia poruszanie się za granicą i podróżowanie.

Hologram kolekcjonerski na ELS 31-03-2019 – kup do kolekcji!