Bilet ulgowy

BILET ULGOWY – KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Bilety na przejazdy kolejami na ternie całej Polski ustawowo są objęte zniżką 50% dla osób takich jak: studenci (bez względu na wiek), kombatanci, ofiary represji wojennych i okresu powojennego, a także słuchacze kolegiów nauczycielskich. Decyzje o wprowadzeniu biletów ulgowych podejmuje  zazwyczaj indywidualnie rada miasta lub rada gminy.Władze takie ustanowić mogą np. ulgę biletów o połowę dla dzieci od 4 do lat, dzieciom i młodzieży szkół podstawowych i szkół średnich, uczniom szkół zagranicznych, doktorantom, bezrobotnym, rencistom i emerytom. Aby móc korzystać z takich ulg należy posiadać i mieć przy sobie dowód potwierdzający status, który kwalifikuje do skorzystania z ulgi, np. legitymację studencką ELS.

BILET ULGOWY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ I PKP

Bilety ulgowe w komunikacji miejskiej i PKP są przyznawane na mocy rozporządzeń ogólnokrajowych lub lokalnych. Studenci, którzy legitymują się ELS mogą korzystać ze zniżki 50% na przejazdy. Legitymacja musi być ważna, to znaczy, że musi posiadać ważną naklejkę studencką ELS. Naklejkę taką studenci otrzymują w dziekanatach swoich uczelni. Poza biletami ulgowymi, są grupy osób, które mogą poruszać się komunikacją miejską bez biletu. Są to między innymi: inwalidzi wojenni, posiadający pierwszą  grupę inwalidzką, posłowie i senatorowie RP,  a także uczniowie ze szkół specjalnych oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych

 

BILET ULGOWY – ZAPIS NA ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

Posiadanie elektronicznej legitymacji studenckiej wiąże się z możliwością zapisania na niej biletu komunikacji miejskiej. Ułatwia to znacznie sposób identyfikacji statusu studenta oraz pozwala studentowi na posiadanie dwóch dokumentów – legitymacji i karty miejskiej na jednym nośniku. Z takiego udogodnienia mogą korzystać m.in.: studenci UKSW, czy UW w Warszawie. Czasem na ELS – legitymacji studenckiej znajdować może się także zapisana  karta biblioteczna oraz karta bankowa. Legitymacja studencka, aby mogła zostać uznana za ważną w czasie kontroli musi posiadać ważną naklejkę ELS. Hologram na legitymację służyć może też do celów kolekcjonerskich.

Naklejka kolekcjonerska na ELS 31-13-2019 – kup nowy hologram z  aktualną datą!