Bilet PKP

BILET PKP – INFORMACJE PODSTAWOWE

Bilet PKP to bilet  Polskich Kolei Państwowych. Bilet upoważnia do korzystania z przejazdu pociągiem,  poświadcza on bowiem prawo podróżującego do bycia w danym pociągu. Brak takiego biletu, lub bilet który jest nieważny lub zakupiony na inny przejazd może zakończyć się obowiązkiem zapłaty wysokiej kary.  Prawo do zniżki biletu na przejazd PKP przysługuje zarówno inwalidom, kombatantom, emerytom jak i studentom. Każda grupa uprawniona jest do zniżki o innej wartości. Studenci dzięki posiadaniu ELS – Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, poświadczającej ich obecność na liście studentów danej uczelni, mogą otrzymać zniżkę w wysokości 51% od standardowej ceny.

CENA BILETU W POLSKICH KOLEJACH

Cena biletu na przejazd PKP może być różna, zależy ona od odległości przejazdu czy wyboru pociągu oraz klasy przedziału.Bilet może być tańszy, jeśli kupimy go z wyprzedzeniem lub w dniach, w których ceny biletów są tańsze dzięki sezonowym promocjom.  Bilety PKP mogą zostać zakupione po obniżonej cenie jeśli przysługuje nam zniżka w ramach grup objętych ulgowymi przejazdami. Studenci mogą kupić bilet PKP  z ulgą 51%. Dzięki temu, podróżowanie kolejami przez studentów, staje się bardzo opłacalne i tanie.

BILET PKP, A ELS – LEGITYMACJA STUDENTA

ELS – Elektroniczną Legitymację Studencką posiadają studenci, znajdujący się na liście danej uczelni. Legitymacja ELS upoważni studenta do korzystania ze zniżek i ulg studenckich. Legitymację  ELS potwierdza hologram els z ważną datą. Naklejki ELS obowiązują przez okres semestru. Po zakończeniu ważności, student musi dokonać prolongaty swojej legitymacji ELS w dziekanacie uczelni. Tam dostaje nową naklejkę ELS. Hologramy można zakupić też do celów kolekcjonerskich.

Już teraz zakup najnowszy hologram na legitymację ELS – 31-03-2019!