Akredytacja

AKREDYTACJA – CO TO JEST ?

Akredytacja to wyra, który pochodzi z języka francuskiego i oznacza pełnomocnictwo. Akredytacja uznawana jest za „atestację przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności”. W szkolnictwie wyższym akredytacja oznacza pozwolenie danej uczelni na prowadzenie jakiegoś kierunku studiów. W Polsce udziela go Polska Komisja Akredytacyjna lub komisje środowiskowe, jak dzieje się w przypadku kierunków ekonomicznych. Bez akredytacji  uczelnia nie może rozpocząć funkcjonowania ani otworzyć nowego kierunku.

UDZIELENIE AKREDYTACJI?

Gdy Polska Komisja Akredytacyjna wyda pełnomocnictwo na prowadzenie kierunku,  szkoła wyższa może rozpocząć nabór studentów, którzy chcą podjąć kształcenie na danym kierunku. Dzięki akredytacji może też rozpocząć swoje funkcjonowanie. Polska Komisja Akredytacyjna lub komisje środowiskowe dokładnie badają, czy dana jednostka jest gotowa i ma wszelkie niezbędne atrybuty, aby otworzyć dany kierunek oraz prawidłowo go prowadzić. Akredytacje są wydawane cyklicznie.

AKREDYTACJĄ, A ELS – ELEKTRONICZNA  LEGITYMACJA STUDENCKA?

Akredytacja jest wymagana, aby dany kierunek mógł być prowadzony. Studenci mogą dzięki temu trafić na listę kształcących się osób na danej uczelni. Obecność studenta na liście danej uczelni potwierdza ELS – Elektroniczna Legitymacja Studencka. Tylko kierunki z akredytacją mogą przyjmować studentów oraz wydawać im legitymacja studenckie, na które studenci co semestr muszą zbierać naklejki ELS. Hologramy potwierdzają ważność legitymacji i dalszą obecność na liście studentów. Mogą one służyć także do celów kolekcjonerskich.

Hologramy kolekcjonerskie 31-03-2019 – sprawdź nową kolekcję!