Akademik

AKADEMIK- CZYM JEST?

Akademik to dom studencki, w którym mieszkają studenci podczas odbywania swojej edukacji wyższej na jednej z uczelni w Polsce. W akademikach mieszkają studenci , którzy przyjeżdżają z innych miast. Akademikami zarządzają zazwyczaj uczelnie, które kontrolują ich funkcjonowanie. Zazwyczaj otrzymanie miejsca w akademiku zależy od czynników takich jak: dochód, jaki przypada na jedną osobę w rodzinie studenta oraz dystans domu rodzinnego od uczelni.

MIESZKANIE W AKADEMIKU – DLA KOGO?

Akademiki są przeznaczone głównie dla osób z zagranicy, ale także dla osób, które na studia do danego miasta przybywają z odległych polskich jak i zagranicznych miejscowości oddalonych od miejsca ulokowania uczelni. Pierwszym w kolejności miejsca w akademikach przyznawane są, osobom, których nie stać na samodzielny wynajem mieszkania czy też pokoju. O miejsce w akademiku można ubiegać się po przyjęciu na studia wyższe.

REKRUTACJA DO AKADEMIKÓW

Wszystkie większe uczelnie posiadają swoje akademiki. Każdy akademik może prowadzić rekrutację na różnych zasadach, dlatego że ubieganie się o miejsce w akademiku odbywa się na na podstawie regulaminu danej placówki, a nie rozporządzenia ogólnego. Informacje o zasadach ubiegania się o przyznanie miejsca w akademiku znaleźć można na  na stronie internetowej, stronie uczelni, w systemie USOS  lub podczas dni otwartych

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA W AKADEMIKU 

Każdy kto ubiega się o przyznanie miejsca w akademiku musi być studentem i znajdować się na liście kształcących się osób na danej uczelni wyższych. Nie implikuje to jednak potrzeby posiadania ELS – Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Odebrać można ją później – we wskazanym przez wydział uczelni miejscu. ELS student otrzymuje po przyjęciu na studia i uiszczeniu odpowiednich opłat za legitymację oraz złożeniu odpowiednich dokumentów i zdjęcia. Ważność należy potwierdzać co semestr za pomocą hologramu ELS. Po ukończeniu studiów naklejki mogą być kolekcjonowane przez filatelistów i miłośników znaczków czy stempli.

Naklejki kolekcjonerskie ELS 31-03-2019 – kup już dziś nowy egzemplarz do kolekcji!