Absolwent

ABSOLWENT – KIM JEST?

Absolwent to osoba, która zakończyła pewien etap edukacji. Zazwyczaj absolwent oznacza osobę, która ukończyła szkołę wyższą, a dokładnie zdobyła dyplom ukończenia studiów oraz obroniła pracę dyplomową.

ABSOLWENT – CO ZROBIĆ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW?

Absolwent może po ukończonych studiach udać się na studia doktoranckie albo studia podyplomowe. Może też rozpocząć pracę w wybranym przez siebie zawodzie. Uczelnie w Polsce oferuję też absolwentom wyjazdy na praktyki i staże studenckie w instytucjach i firmach za granicą. Zazwyczaj uczelnie mają podpisane umowy z jednostkami z którymi współpracują, szczególnie w ramach programu Erasmus+.

ABSOLWENT, A LEGITYMACJA STUDENCKA

Absolwent traci legitymację studencką, ponieważ traci status studenta, który ona potwierdza. Wraz z ukończeniem studiów, należy oddać legitymację studencką. Nie można tym samym korzystać z gwarantowanych przez ELS rabatów i ulg studenckich w PKP, komunikacji miejskiej, restauracjach czy kawiarniach. Po ukończeniu studiów student może rozpocząć kolekcjonowanie naklejek els. Należy pamiętać, że naklejki zakupione służyć mogą tylko i wyłącznie do celów kolekcjonerskich.

Naklejki kolekcjonerskie ELS 31-03-2019 – kup egzemplarz do swojej kolekcji!