Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ŚUM Katowice

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest jedną z największych akademii medycznych w Polsce, założoną w 1948 roku. Szybko zyskał reputację tętniącej życiem instytucji akademickiej i ważnego interdyscyplinarnego ośrodka badawczego. Obecnie kształci ponad 9000 studentów i doktorantów. Prowadzi również zajęcia z języka angielskiego dla studentów z całego świata.

 

Śląski Uniwersytet Medyczny Kierunki i Wydziały

Śląski Uniwersytet Medyczny prowadzi 13 kierunków studiów w 5 szkołach, których celem jest przygotowanie specjalistów do pracy w różnych społecznościach i krajowym systemie opieki zdrowotnej:

  • Szkoła Lekarska z Oddziałem Stomatologii w Zabrzu
  • Szkoła Medyczna w Katowicach
  • Szkoła Farmacji z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
  • Szkoła Nauk o Zdrowiu w Katowicach
  • Szkoła Zdrowia Publicznego w Bytomu

Śląski Uniwersytet Medyczny stale modernizuje swoją infrastrukturę dydaktyczną, badawczą i kliniczną. Obecnie realizowana jest budowa Centrum Edukacyjno-Medycznego, która da studentom możliwość kształcenia się za pomocą technik symulacyjnych i informatycznych.

 

ŚUM Rekrutacja

Śląski Uniwersytet Medyczny wymaga zdania na maturze co najmniej trzech przedmiotów na poziomie zaawansowanym: biologię i chemię + matematykę lub fizykę. Rekrutacja kandydatów następuje przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

 

Legitymacja Studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Warto pamiętać, że legitymacja studencka uprawnia do zniżek na komunikację miejską również po ukończeniu 26 r. ż.! Dzięki niej można wyrobić również kartę ISIC lub EURO26. To międzynarodowe karty, które zapewniają ubezpieczenie oraz zniżki w punktach handlowych i usługowych na całym świecie.

 

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką z wysyłką.