Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Gliwice

Politechnika Śląska jest jedną z największych uczelni technicznych w Polsce, z ponad 70-letnią tradycją w zakresie edukacji, badań i rozwoju oraz współpracy z przemysłem. Jej absolwenci stanowią 10% najlepszych menedżerów w Polsce, otrzymują najwyższe wynagrodzenia w regionie i czwartą najwyższą w kraju.

 

Politechnika Śląska Kierunki i Wydziały

Politechnika Śląska składa się z 15 jednostek podstawowych (13 wydziałów, 1 kolegium i 1 centrum naukowo-dydaktycznego), z których 11 zlokalizowanych jest w Gliwicach, 2 w Katowicach, a 2 w Zabrzu. Obecnie Uniwersytet oferuje kursy w ponad 190 specjalnościach na 50 kierunkach. Najpopularniejsze kierunki studiów to Automatyka, Matematyka Stosowana i Informatyka. Wszystkie zajęcia prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach i salach wykładowych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką.

 

Politechnika w Gliwicach – Współpraca Międzynarodowa

Politechnika Śląska jest aktywnym partnerem wymiany studentów europejskich w ramach programu LLP-Erasmus, na podstawie ponad 145 porozumień dwustronnych z uniwersytetami europejskimi.

 

Politechnika Śląska Rekrutacja

Aby dostać się na studia na Politechnice Śląskiej należy zarekrutować się w systemie internetowym uczelni. Zakłada się tak swoje konto, wpisuje dane osobowe, wybiera kierunek studiów, wprowadza informacje dotyczące swojego wykształcenia (np. matura, licencjat), wnosi opłatę rekrutacyjną, przesyła zdjęcie w wersji elektronicznej i czeka się na wyniki rekrutacji. Zasady, terminy i etapu rekrutacji kandydatów na studia na gliwickiej politechnice szczegółowo opisane są na stronie internetowej uczelni.

 

Elektroniczna Legitymacja Studencka – Naklejka na Legitymację

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS nie tylko potwierdza status studenta i umożliwia dostęp do bibliotek i innych obiektów uczelni, ale uprawnia także do różnego rodzaju zniżek studenckich, w tym najważniejszej 50% zniżki na korzystanie z transportu publicznego. Niektóre inne firmy transportowe, a także teatry, kina, muzea, a nawet restauracje, mają specjalne ceny dla studentów. W niektórych uczelniach organizacje studenckie zapewniają studentom dodatkowe rabaty.

 

Potrzebujesz aktualnej naklejki na legitymację? Tutaj możesz zamówić kolekcjonerski hologram z wysyłką!