Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu

WSZiP w Wałbrzychu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu to prywatna szkoła wyższa założona w 1996 roku. Do tej pory mury uczelni opuściło ponad 22 tys. absolwentów. Szkoła wciąż stara się poszerzać swoją ofertę edukacyjną.

 

Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości Kierunki Studiów

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości kształci swoich studentów w zakresie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych. Oferowane przez uczelnię obszary wiedzy odpowiadają potrzebom życia społeczno – gospodarczego. Wałbrzyska uczelnia stanowi ośrodek opiniotwórczy, jest miejscem wymiany doświadczeń i poglądów różnych środowisk.

Uczelni składa się z dwóch wydziałów: z Wydziału Nauk Społecznych i Zdrowia oraz Wydziału Zarządzania, Administracji i Informatyki

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym I stopnia, licencjackie lub inżynierskie na pięciu kierunkach:

  • fizjoterapia
  • pedagogika
  • zarządzanie
  • administracja
  • inżynieria

Uczelnia prowadzi także kształcenie na studiach magisterskich, na kierunkach zarządzanie i pedagogika oraz liczne studia podyplomowe.

 

Legitymacja Studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Warto pamiętać, że legitymacja studencka uprawnia do zniżek na komunikację miejską również po ukończeniu 26 r. ż.! Dzięki niej można wyrobić również kartę ISIC lub EURO26. To międzynarodowe karty, które zapewniają ubezpieczenie oraz zniżki w punktach handlowych i usługowych na całym świecie.

 

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką z wysyłką.