Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Uczelnia WSTiH w Gdańsku

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku to uczelnia niepubliczna, założona w 1996 roku. Jej misją jest nowoczesne i praktyczne kształcenie studentów.

 

WSTiH Gdańsk Rekrutacja

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku na Wydziale Turystyki, Rekreacji i Ochrony Zdrowia oferuje 3-letnie studia I stopnia (licencjackie), 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Turystyka i Rekreacja z wieloma przyszłościowych specjalizacjami, m.in.:

  • Turystyka zdrowotna,
  • Organizacja Eventów,
  • Zarządzanie  w Hotelarstwie, 
  • Zarządzanie gastronomią,
  • Zarządzanie w sektorze turystycznym,

Dodatkowo Gdańska Szkoła daje możliwość również podjęcia studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych. Absolwenci WSTiH w Gdańsku znajdują zatrudnienie w hotelarstwie, biurach podróży, obiektach gastronomicznych oraz innych instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z branżą hotelarską oraz turystyczną.

 

Gdańska Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa – Życie Studenckie

Na uczelni w Gdańsku prężnie działają takie organizacje jak Samorząd Studencki, Akademicki Związek Sportowy, Studenckie Koło Naukowe Turystyki, Studenckie Koło Naukowe czy Studenckie Koło Naukowe Nauk Ekonomicznych.

 

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa Rekrutacja

Aby studiować na WSTiH należy posiadać wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości. Nie ma konieczności zdawania egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Za zgłoszenie uznaje się dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach.

 

Elektroniczna Legitymacja Studencka z Hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS nie tylko potwierdza status studenta i umożliwia dostęp do bibliotek i innych obiektów uczelni, ale uprawnia także do różnego rodzaju zniżek studenckich, w tym najważniejszej 50% zniżki na korzystanie z transportu publicznego. Niektóre inne firmy transportowe, a także teatry, kina, muzea, a nawet restauracje, mają specjalne ceny dla studentów. W niektórych uczelniach organizacje studenckie zapewniają studentom dodatkowe rabaty.

 

Potrzebujesz aktualnej naklejki na legitymację? Tutaj możesz zamówić kolekcjonerski hologram z wysyłką!