Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

WSTiE w Suchej Beskidzkiej

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej to niepubliczna uczelnia, która powstała w 2001 roku. Jest również międzynarodowym ośrodkiem akademickim, który

przyciąga studentów z całej Polski i zagranicy. Uczelnia w Suchej Beskidzkiej dąży do doskonałości w kształceniu, zapewniając studentom specjalistyczną wiedzę i doświadczenie najwyższej klasy wykładowców i praktyków biznesu.

 

WSTiE Sucha Beskidzka Kierunki i Wydziały

Uczelnia prowadzi studia  w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na trzech wydziałach: Turystyki i Rekreacji, Informatyki oraz Nauk Społecznych. Najpopularniejsze kierunki studiów w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii to turystyka i rekreacja, politologia, elektronika komputerowa oraz technologie multimedialne i grafika komputerowa.

 

WSTiE Kampus Studencki

Siedzibą szkoły wyższej jest renesansowy zamek suski zwany Małym Wawelem, w którego zabytkowych wnętrzach mieszczą się nowocześnie wyposażone sale wykładowe oraz laboratoria komputerowe.

 

SGTiR Rekrutacja

Aby dostać się na studia na WSTiE w Suchej Beskidzkiej należy zarekrutować się w systemie internetowym uczelni. Zakłada się tam swoje konto, wpisuje dane osobowe, wybiera kierunek studiów, wprowadza informacje dotyczące swojego wykształcenia (np. matura, licencjat), wnosi opłatę rekrutacyjną, przesyłaj zdjęcie w wersji elektronicznej i czeka się na wyniki rekrutacji.

Etapy, zasady i terminy rekrutacji na studia w Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej są dokładnie opisane na stronie uczelni w zakładce przeznaczonej dla kandydatów. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

 

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka to plastikowa karta z wbudowanym układem elektronicznym stykowym i bezstykowym, która potwierdza status student. Jedna plastikowa karta spełnia rolę trzech dokumentów: tradycyjnej legitymacji, karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Każda legitymacja opatrzona jest hologramem. Tylko z naklejką na legitymacje jest ona ważna i upoważnia do ustawowych zniżek (np. -51% na bilety PKP) i rabatów studenckich.

 

Zamów kolekcjonerski hologram – naklejkę na legitymację z wysyłką!