Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Uczelnia w Toruniu

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu to prywatna, katolicka szkoła wyższa założona w 2001 roku i należąca do Fundacji Lux Veritatis. Misją toruńskiej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej jest służba człowiekowi. Uczelnia przywiązuje wielką uwagę do wprowadzania studentów w dziedzictwo tworzone przez pokolenia Polaków, w obszar kultury narodowej, środowisko kształtowania naszej tożsamości.

 

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej Kierunki Studiów

Uczelnia oferuje kształcenie na czterech kierunkach w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym:

  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (licencjackie)
  • Kulturoznawstwo (licencjackie)
  • Politologia (licencjackie i magisterskie)
  • Informatyka (inżynierskie)
  • Informatyka medialna (licencjackie).

Szkoła prowadzi również studia podyplomowe W ramach uczelni działa radiowy Express Studencki i radio Studencka Popołudniówka.

 

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Rekrutacja

Aby dostać się na studia na WSKSiM należy zarekrutować się w systemie internetowym uczelni. Zakłada się tam swoje konto, wpisuje dane osobowe, wybiera kierunek studiów, wprowadza informacje dotyczące swojego wykształcenia (np. matura, licencjat), wnosi opłatę rekrutacyjną, przesyłaj zdjęcie w wersji elektronicznej i czeka się na wyniki rekrutacji.

Etapy, zasady i terminy rekrutacji na studia w Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej są dokładnie opisane na stronie uczelni w zakładce przeznaczonej dla kandydatów. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

Osoby zainteresowane studiami w WSKSiM, które chciałyby zapoznać się najpierw z samą uczelnią, mogą wziąć udział w warsztatach dla młodzieży. Uczelnia organizuje warsztaty w sierpniu.

 

WSKSiM Toruń Życie Studenckie

W ramach uczelni istnieje Samorząd Studencki, który ma za zadanie reprezentowanie interesów studentów WSKSiM. Zajmuje się m.in. organizacją eventów, konferencji, akcji charytatywnych. Studenci mogą również realizować swoje zainteresowania uczestnicząc w klubach akademickich.

 

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Legitymacja ELS upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, jednak jest ważna tylko z aktualną naklejką na legitymację. Okres ważności ELS trwa semestr akademicki, po upływie tego okresu należy dokonać prolongaty legitymacji.

 

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką z wysyłką.