Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

WSIiZ w Warszawie

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia to niepubliczna szkoła wyższa utworzona 2003 roku przez dr hab. Marcina Geryka. Misją uczelni jest kształcenie studentów poprzez realizację programów studiów, które dopasowane są do potrzeb rozwoju gospodarczego, społecznego oraz kulturalnego.

 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Kierunki Studiów

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie składa się z 3 wydziałów:

  • Wydział Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
  • Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Wydział Inżynierii.

Najpopularniejsze kierunki studiów na WSIiZ to kosmetologia, gospodarka przestrzenna i technologia produkcji kosmetyków.

 

WSIiZ Warszawa Kampus Studencki

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie znajduje się ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18. Uczelnia wyposażona jest w sprzęt multimedialny, sale wykładowe, sale seminaryjne i warsztatowe. Budynek szkoły jest też przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto w uczelni funkcjonują również jednostki ogólnouczelniane, takie jak studium wychowania fizycznego, biblioteka i czytelnia, Dział Nauki, Biuro Karier i studium języków obcych.

 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Rekrutacja

Aby studiować na WSIiZ należy posiadać wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości. Nie ma konieczności zdawania egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Za zgłoszenie uznaje się dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach.

 

Legitymacja Studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich. Okres ważności ELS trwa semestr akademicki, po upływie tego okresu należy dokonać prolongaty legitymacji.

 

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką z wysyłką.