Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

WSIiE TWP w Olsztynie

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie jest zawodową, niepaństwową uczelnią założoną w 1997 roku. W Olsztynie, centrum administracyjnym województwa warmińsko-mazurskiego, w ciągu 15 lat uczelnia stała się jedną z najbardziej atrakcyjnych i najlepiej uczęszczanych placówek kształcenia podyplomowego w północnej części z Polski.

 

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP – Misja

Uczelnia za swoje zadanie postawiła oferowanie najwyższej jakości edukacji interdyscyplinarnej, oraz profesjonalnego know-how, który pozwala im skutecznie konkurować na międzynarodowym rynku pracy. Ponadto stara się rozwijać kulturową, społeczną i polityczną świadomość studiów.

 

WSIiE TWP Kierunki Studiów

Olsztyńska uczelnia oferuje takie kierunki studiów jak informatyka, zarządzanie i zarządzanie i inżynieria produkcji, na I i II stopniu.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP Rekrutacja

Przyjęcie na uczelnię następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości, zaś rekrutacja na studia odbywa się w formie elektronicznej, zwanej eRekrutacją. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Dziekan Wydziału. Warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie kompletu dokumentów wymienionych na stronie internetowej uczelni.

 

Elektroniczna Legitymacja Studencka z Hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS nie tylko potwierdza status studenta i umożliwia dostęp do bibliotek i innych obiektów uczelni, ale uprawnia także do różnego rodzaju zniżek studenckich, w tym najważniejszej 50% zniżki na korzystanie z transportu publicznego. Niektóre inne firmy transportowe, a także teatry, kina, muzea, a nawet restauracje, mają specjalne ceny dla studentów. W niektórych uczelniach organizacje studenckie zapewniają studentom dodatkowe rabaty.

 

Potrzebujesz aktualnej naklejki na legitymację? Tutaj możesz zamówić kolekcjonerski hologram z wysyłką!