Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

WSGE – Uczelnia w Józefowie koło Warszawy

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie to uczelnia niepubliczna, wpisana do rejestru uczelni prywatnych w 2002 r. Od 2002 r. do 2008 r. uczelnia prowadziła kształcenie wyłącznie na studiach pierwszego stopnia. W lipcu 2008 r. WSGE uzyskała prawo do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika. W dniu 27 września 2004 r. szkoła wyższa objęta została patronatem wybitnego włoskiego i europejskiego męża stanu, Alcide’a De Gasperi – jednego z założycieli zjednoczonej Europy.

 

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej Kierunki Studiów

Uczelnia pod Warszawą oferuje kształcenie na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunkach Administracja i Prawo urzędnicze oraz na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: Pedagogika, Zarządzanie i Bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

WSGE Wyposażenie dydaktyczne

Siedziba uczelni mieści się w budynku dawnej szkoły podstawowej w Józefowie przy ulicy Sienkiewicza 2. Znajduje się tam 14 sal wykładowych, które mogą pomieścić jednorazowo 

około 1000 studentów. Sale wykładowe są wyposażone we wszystkie niezbędne narzędzia potrzebne do prowadzenia wykładów. Studenci mają również stały dostęp do sekcji administracyjnych uczelni, m.in .: dziekanatu, biblioteki uniwersyteckiej i klubu studenckiego „Żak”.

 

WSGE Rekrutacja

Etapy, zasady i terminy rekrutacji na studia na Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie są dokładnie opisane na stronie uczelni w zakładce przeznaczonej dla kandydatów. Rejestracja na studia odbywa się w formie internetowej – za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

 

Legitymacja Studencka WSFiZ

ELS to Elektroniczna Legitymacja Studencka, która pozwala na identyfikację studentów oraz uprawnia go do korzystanie ze zniżek m.in. na komunikację miejską. Legitymacja z hologramem może pełnić funkcję karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Legitymacja studencka jest ważna przez okres jednego semestru akademickiego i tylko z ważną naklejką na legitymacji.

 

Potrzebujesz naklejki na legitymacje studencką? Tutaj zamówisz kolekcjonerskie hologramy!