Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

WSEI Lublin

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie powstał 24 października 2000 r. Misją lubelskiej WSEI jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą w stanie sprostać europejskim standardom.

 

WSEI Lublin Kierunki i Wydziały

Uczelnia oferuje wysoki poziom wykształcenia, który łączy wiedzę akademicką z bliską znajomością i praktyką życia społeczno-gospodarczego. Kształci studentów na trzynastu kierunkach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich prowadzonych w ramach trzech wydziałów:

  • Wydział Administracji i Nauk Społecznych
  • Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Wydział Transportu i Informatyki

WSEI jest prywatną uczelnią wyższą w Polsce Wschodniej oferującą pełne studia wyższe w zakresie różnych dyscyplin naukowych, takich jak: ekonomia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie przedsiębiorstwem, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, pedagogika, psychologia, informatyka, transport, mechanika i budowa maszyn. Obecnie szkoła oczekuje na zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów doktoranckich na Wydziale Psychologii.

 

WSEI w Lublinie Kampus Studencki

Studenci i pracownicy WSEI mogą korzystać z wygodnych warunków nauki i pracy. Szkoła ma własną nowoczesną bazę dydaktyczną zawierającą 6 sal wykładowych, 5 dużych sal lekcyjnych, 5 pracowni komputerowych i 40 sal lekcyjnych na zajęcia i seminaria.

Sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny. WSEI posiada także 17 nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych wyposażonych w unikatowe badania naukowe i badania, z których mogą korzystać pracownicy i studenci WSEI.

 

ELS Elektroniczna Legitymacja studencka WSEI Lublin

Elektroniczna Legitymacja Studencka to system weryfikacji tożsamości studentów. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich, , m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Legitymacja może również pełnić funkcję karty bibliotecznej, karty miejskiej oraz karty płatniczej.

 

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką z wysyłką.