Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

WSA w Łomży

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży jest niepaństwową szkołą wyższą utworzoną w 1996 r. Uczelnia jest członkiem Krajowej Rady Uczelni Niepaństwowych, Federacji Izb Rolnych, Stowarzyszenia Biomasy, Łomżyńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Międzynarodowej Organizacji Rozwoju Regionalnego w Baptai. Misją uczelni jest stworzenie studentom przyjaznej przestrzeni i oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości.

 

WSA Łomża Kierunki Studiów

Wyższa Szkoła Agrobiznesu  składa się z trzech wydziałów:

  • Wydział Techniczny,
  • Wydział Rolniczo-Ekonomiczny,
  • Wydział Medyczny

na których prowadzonych jest 7 kierunków studiów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Najpopularniejszymi kierunkami są: informatyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz handel i obsługa celna. Uczelnia oferuje również studia podyplomowe oraz prowadzi Uniwersytet Złotego Wieku.

W ostatnim roku szkołą rozpoczęła prowadzenie specjalności Kryminologia i kryminalistyka, która przeznaczona jest dla osób, które chcą zajmować się zawodowo bezpieczeństwem i porządkiem publicznym oraz przeciwdziałaniem przestępczości.

 

Wyższa Szkoła Agrobiznesu Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na studia w WSA jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych w obowiązujących terminach. Więcej informacji na temat wysokości czesnego, wymagań rekrutacyjnych i harmonogramu rekrutacji można znaleźć na oficjalnej stronie uczelni: www.wsa.edu.pl

 

Elektroniczna Legitymacja Studencka z Hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS nie tylko potwierdza status studenta i umożliwia dostęp do bibliotek i innych obiektów uczelni, ale uprawnia także do różnego rodzaju zniżek studenckich, w tym najważniejszej 50% zniżki na korzystanie z transportu publicznego. Niektóre inne firmy transportowe, a także teatry, kina, muzea, a nawet restauracje, mają specjalne ceny dla studentów. W niektórych uczelniach organizacje studenckie zapewniają studentom dodatkowe rabaty.

 

Potrzebujesz aktualnej naklejki na legitymację? Tutaj możesz zamówić kolekcjonerski hologram z wysyłką!