Uniwersytet Wrocławski

UWr

Uniwersytet Wrocławski to jedna z najstarszych uczelni z bogatą historią. Założony w 1670 roku został przez Leopolda I Habsburga i na początku był małą szkołą prowadzoną przez jezuitów. Do dziś zajęcia odbywają się we wspaniałym barokowym budynku głównym. Po II wojnie światowej grupa polskich profesorów ze Lwowa rozpoczęła działalność dydaktyczną i badawczą w UWr. Dziś jest największą uczelnią w regionie i ma ponad 26 000 studentów studiów licencjackich i magisterskich, w tym 1400 doktorantów. Każdego roku 8000 studentów kończy studia na uniwersytecie. Od początku XX wieku uniwersytet może pochwalić się, że jego absolwentami było 9 laureatów Nagrody Nobla.

Uniwersytet Wrocławski – kierunki i oferta edukacyjna

Uniwersytet Wrocławski ma 10 wydziałów oferujących szeroki wachlarz przedmiotów, prowadzonych w języku polskim i angielskim, w tym 80 studiów licencjackich i 67 magisterskich z około 250 specjalnościami.

Uniwersytet Wrocławski oferuje studia na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim. Wszystkie wydziały Uniwersytetu Wrocławskiego zapewniają przynajmniej jeden program magisterski w języku angielskim, a niektóre na poziomie licencjackim.

UWr współpraca międzynarodowa i wymiany studenckie

Uczelnia współpracuje z wieloma uniwersytetami w UE i poza nią w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych, takich jak Erasmus, Erasmus Mundus, ISEP i CEEPUS. Co więcej, UWr to prestiżowe centrum badawcze. Kilka tysięcy publikacji naukowych pojawia się corocznie w wyniku pracy wysoko wykwalifikowanych naukowców zaangażowanych w ponad 280 projektów badawczych.

Elektroniczna Legitymacja Studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS nie tylko potwierdza status studenta i umożliwia dostęp do bibliotek i innych obiektów uczelni, ale uprawnia także do różnego rodzaju zniżek studenckich, w tym najważniejszej 50% zniżki na korzystanie z transportu publicznego. Niektóre inne firmy transportowe, a także teatry, kina, muzea, a nawet restauracje, mają specjalne ceny dla studentów. W niektórych uczelniach organizacje studenckie zapewniają studentom dodatkowe rabaty.

Potrzebujesz aktualnej naklejki na legitymację? Tutaj możesz zamówić kolekcjonerski hologram z wysyłką lub z odbiorem osobistym!