Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jest jedną z najbardziej renomowanych publicznych szkół medycznych w Polsce.  Powstał z połączenia dwóch uczelni, wrocławskiej Akademii Leopoldyńskiej i frankfurckiej Viadriny.

Uniwersytet Medyczny Wrocław – kierunki i wydziały

Wrocławski Uniwersytet Medyczny składa się z 5 wydziałów:

  • Wydział Lekarski
  • Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
  • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
  • Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Uczelnia obecnie kształci prawie 6000 studentów w 10 dziedzinach: medycyna, medycyna i stomatologia, farmacja, analiza medyczna, dietetyka, medycyna ratunkowa, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne. Prowadzi również interdyscyplinarne badania z zakresu chemii i kryminalistyki sądowej we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – wymiany studenckie

Uniwersytet Medyczny podpisał 200 umów międzynarodowych z uczelniami zagranicznymi. W ramach programu Erasmus odbywa się szeroka wymiana studentów i kadry dydaktycznej, zwłaszcza z Francją, Niemcami, Włochami, Szwecją, Hiszpanią, Holandią i Anglią.

Wrocławski Uniwersytet Medyczny – rekrutacja

Wrocławski Uniwersytet Medyczny wymaga zdania na maturze co najmniej trzech przedmiotów na poziomie zaawansowanym: biologię i chemię + matematykę lub fizykę. Rekrutacja kandydatów następuje przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów.  Zasady, terminy i etapu rekrutacji kandydatów na studia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu szczegółowo opisane są na stronie internetowej uczelni

Legitymacja Studencka ELS

ELS to Elektroniczna Legitymacja Studencka, która pozwala na identyfikację studentów oraz uprawnia go do korzystanie ze zniżek m.in. na komunikację miejską. Legitymacja z hologramem może pełnić funkcję karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Legitymacja studencka jest ważna przez okres jednego semestru akademickiego i tylko z ważną naklejką na legitymacji.

Potrzebujesz naklejki na legitymacje studencką? Tutaj zamówisz kolekcjonerskie hologramy!