Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

UE Wrocław

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to jedna czołowych uczelni ekonomicznych w Polsce i ważny ośrodek naukowo-badawczy. Działania UE Wrocław mają na celu utrzymanie i umocnienie pozycji uniwersytetu na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

UE Wrocław kierunki studiów i wydziały

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu składa się z 4 wydziałów:

  • Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
  • Wydział Nauk Ekonomicznych
  • Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
  • Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Uczelnia prowadzi 3-letnie studia na poziomie licencjackim i 2-letnie studia na poziomie magisterskim. Ma również 4-letni program doktorancki oraz ponad 60 studiów podyplomowych.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje kształcenie na następujących kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, stosunki z zakresu ekonomii międzynarodowej, informatyka biznesowa, zarządzanie, inżynieria zarządzania i produkcji, analizy ekonomiczne, europeistyka, logistyka, gospodarka przestrzenna i turystyka. Studenci mogą wybierać spośród 40 specjalizacji w zakresie kursów oferowanych przez wydziały.

Uniwersytet Ekonomiczny – kampus studencki i akademiki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ma dwa, zlokalizowane na terenie kampusu, domy studenckie, które oferują łącznie 1200 miejsc. Akademiki mają sale telewizyjne, stoły bilardowe i do ping-ponga, siłownię, czytelnie, pokoje do nauki, szopy na rowery, pralnię samoobsługową i kuchnie oraz boisko do siatkówki, basen, lodowisko, korty tenisowe i park. Na terenie kampusu znajduje się również świetnie wyposażona biblioteka uniwersytecka.

Elektroniczna legitymacja studencka z hologramem

Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Warto pamiętać, że legitymacja studencka uprawnia do zniżek na komunikację miejską również po ukończeniu 26 r. ż.! Dzięki niej można wyrobić również kartę ISIC lub EURO26. To międzynarodowe karty, które zapewniają ubezpieczenie oraz zniżki w punktach handlowych i usługowych na całym świecie.

Szukasz hologramu kolekcjonerskiego 2019? Sprawdź edycje 31.03.2019 na naszej stronie.