Politechnika Wrocławska

PWr Wrocław

Politechnika Wrocławska jest uczelnią publiczną założoną w 1945 roku, ale historia sięga roku 1910, kiedy to powstała Królewska Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu. Teraz PWr należy do najlepszych uczelni w Polsce – ponad 32 000 studentów kształci się tutaj pod kierunkiem około 2 000 nauczycieli akademickich na 16 wydziałach. Edukacja oferowana przez uczelnię jest ściśle powiązana z badaniami naukowymi i potrzebami gospodarki i jest zgodna ze standardami Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

PWr – kierunki i wydziały

Politechnika we Wrocławiu jest najwyższą publiczną uczelnią oferującą studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie z dziedziny inżynierii, nauki i technologii. Uczelnia składa się z następujących wydziałów:

 • Wydział Architektury
 • Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 • Wydział Chemiczny
 • Wydział Elektroniki
 • Wydział Elektryczny
 • Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Wydział Inżynierii Środowiska
 • Wydział Informatyki i Zarządzania
 • Wydział Mechaniczno-Energetyczny
 • Wydział Mechaniczny
 • Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
 • Wydział Matematyki
 • Wydział Techniczno-Informatyczny w Jeleniej Górze
 • Wydział Techniczno-Przyrodniczy w Legnicy
 • Wydział Techniczno-Inżynieryjny w Wałbrzychu

Najpopularniejszymi kierunkami studiów na PWr są architektura, budowa maszyn i informatyka.

Niektóre kierunki są prowadzone we współpracy z uniwersytetami w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Co więcej, Politechnika Wrocławska ma ponad 350 ważnych umów dwustronnych w ramach programu Erasmus + i ponad 186 umów o współpracy międzynarodowej z takimi krajami jak: Rosja, Ameryka Południowa, Australia, Nowa Zelandia, Azja, RPA, Bałkany Zachodnie, Jordania, Liban, Palestyna lub Syria.

Elektroniczna Legitymacja Studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS nie tylko potwierdza status studenta i umożliwia dostęp do bibliotek i innych obiektów uczelni, ale uprawnia także do różnego rodzaju zniżek studenckich, w tym najważniejszej 50% zniżki na korzystanie z transportu publicznego. Niektóre inne firmy transportowe, a także teatry, kina, muzea, a nawet restauracje, mają specjalne ceny dla studentów. W niektórych uczelniach organizacje studenckie zapewniają studentom dodatkowe rabaty.

Potrzebujesz hologramu kolekcjonerskiego do swoich zbiorów? Sprawdź aktualne oferty!