Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego – Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie jest wojskową uczelnią publiczną działającą od 1951 roku. Jako instytucja publiczna nadzorowana jest przez Ministra Obrony Narodowej. Zajmuje się kształceniem studentów i prowadzeniem badań naukowych.

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – oferta

Oferta edukacyjna Wojskowej Akademii Technicznej to studia wyższe pierwszego stopnia – licencjackie, drugiego stopnia – magisterskie, trzeciego stopnia – doktoranckie oraz studia podyplomowe oraz i kursy szkoleniowe, również językowe.

Specyfika WATu polega na szkoleniu kandydatów na żołnierzy zawodowych dla Sił Zbrojnych w organach i grupach osobistych zgodnie z popytem i limitem ustalonym każdego roku przez Ministra Obrony Narodowej. Podczas studiów kadeci otrzymują fundusze na zakwaterowanie, posiłki, mundury.

WAT – Kierunki

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie prowadzi 14 kierunków studiów. Studia stacjonarne są bezpłatne, w niepełnym wymiarze godzin. Ograniczenia przyjęcia na studia są ustalane przez Rektora przed rekrutacją.

Kierunki prowadzone na WAT Warszawa to:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • architektura
 • chemia
 • elektronika i telekomunikacja
 • energetyka
 • geodezja i mapowanie
 • IT
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria materiałowa
 • logistyka
 • lotnictwo
 • mechanika i inżynieria mechaniczna
 • mechatronika
 • zarządzanie

Wojskowa Akademia Techniczna WAT – Rekrutacja

Rekrutacja na studia na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, zarówno dla kandydatów na studia wojskowe jak i cywilne, jest dokładnie opisana na stronie uczelni w zakładce przeznaczonej dla kandydatów. Rejestracja na studia odbywa się w formie internetowej – za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

Elektroniczna Legitymacja Studencka Na WAT

ELS to Elektroniczna Legitymacja Studencka, która pozwala na identyfikację studentów oraz uprawnia go do korzystanie ze zniżek m.in. na komunikację miejską. Legitymacja z hologramem może pełnić funkcję karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Legitymacja studencka jest ważna przez okres jednego semestru akademickiego.

Potrzebujesz naklejki na legitymacje studencką? Tutaj zamówisz kolekcjonerske hologramy!