Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej

WWSE w Środzie Wielkopolskiej

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej jest uczelnią niepubliczną założoną przez Fundację Edukacja w 2005 roku. Misją WWSSE jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr, edukacja studentów, aby po skończeniu studiów byli przygotowani do samodzielnej pracy zawodowej w Europie i na świecie oraz aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej regionu.

 

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna Kierunki Studiów

Uczelnia w Środzie Wielkopolskiej prowadzi studia  licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz studia podyplomowe w różnych specjalnościach na kierunkach: pedagogika, praca socjalna, dietetyka, ekonomia,  informatyka. Uczelnia w pełni odpowiada europejskim standardom kształcenia wyższego.

 


WWSSE Życie Studenckie

W ramach uczelni istnieje Samorząd Studencki, który ma za zadanie reprezentowanie interesów studentów WWSSE. Zajmuje się m.in. organizacją eventów, konferencji, akcji charytatywnych. Studenci mogą również realizować swoje zainteresowania uczestnicząc w klubach akademickich.

 

Legitymacja Studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Warto pamiętać, że legitymacja studencka uprawnia do zniżek na komunikację miejską również po ukończeniu 26 r. ż.! Dzięki niej można wyrobić również kartę ISIC lub EURO26. To międzynarodowe karty, które zapewniają ubezpieczenie oraz zniżki w punktach handlowych i usługowych na całym świecie.

 

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką z wysyłką.