Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

UWM Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie powstał 1 września 1999 r. Uczelnia łączy w sobie 50-letnią tradycję Akademii Rolniczo-Technicznej, 30-letnią tradycję Wyższej Szkoły Edukacji Nauczycielskiej i 450-letnią tradycję edukacji teologicznej na Warmii.

Olsztyński Uniwersytet Warmińsko Mazurski – oferta edukacyjna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest publiczną uczelnią składającą się z 17 wydziałów – z których 13 posiada pełne prawa akademickie do nadawania stopnia doktora habilitowanego (w 15 dyscyplinach).

Olsztyn Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Działalność badawcza prowadzona na UWM Olsztyn obejmuje: ustawowe działania jednostek naukowych, w tym działania wspierające rozwój młodych naukowców i doktorantów, finansowane w ramach wewnętrznej procedury konkursowej; badania podstawowe i inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

Jednym z największych osiągnięć naukowych uniwersytetu olsztyńskiego jest akredytacja Medycyny Weterynaryjnej wydana przez Europejskie Stowarzyszenie Zakładów Edukacji Weterynaryjnej. Co więcej, szpital Uniwersytecki UWM jest pierwszym miejscem w Europie, w którym przeprowadzono eksperymentalną operację wszczepiania stymulantów mózgowych pacjentom w stanie śpiączki.

UWM w Olsztynie – Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS

Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Warto pamiętać, że legitymacja studencka uprawnia do zniżek na komunikację miejską również po ukończeniu 26 r. ż.! Dzięki niej można wyrobić również kartę ISIC lub EURO26. To międzynarodowe karty, które zapewniają ubezpieczenie oraz zniżki w punktach handlowych i usługowych na całym świecie.

Ta strona umożliwi ci zakup oryginalnycj naklejek koekcjonerskich els – sprawdź ofertę!