Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

UP Kraków

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie cieszy się wielkim prestiżem i szacunkiem dzięki temu, że proces kształcenia studentów jest stale modernizowany i dostosowywany do wymagań współczesnego świata. Wysoko wykwalifikowana kadra akademicka, zaplecze dydaktyczne, laboratoria i obserwatorium astronomiczne gwarantują najwyższe standardy edukacji.

Uniwersytet Pedagogiczny Kraków kierunki

Uniwersytet Pedagogiczny składa się z następujących wydziałów:

  •     Wydział Humanistyczny
  •     Wydział Filologiczny
  •     Wydział Pedagogiki
  •     Wydział Geografii i Biologii
  •     Wydział Matematyki, Fizyki i Nauk Technicznych
  •     Wydział Sztuki

Najpopularniejszymi kierunkami na UP Kraków jest pedagogika oraz filologie obce. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie umożliwia swoim studentom zdobycie gruntownego wykształcenia oraz rozwijanie pasji i zainteresowań poprzez udział w różnych organizacjach, stowarzyszeniach studenckich i klubach sportowych.

UP rekrutacja

Rekrutacja na krakowską uczelnie prowadzona jest przez system elektronicznej rekrutacji. Pierwszym krokiem w procesie jest założenie indywidualnego konta rejestracyjnego, dzięki któremu należy nie tylko wprowadzić swoje dane do systemu informatycznego uczelni, ale przede wszystkim można na bieżąco sprawdzać proces rekrutacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu formularza rekrutacyjnego i wstępnym zakwalifikowaniu na studia nie można zapomnieć o dostarczeniu oryginalnych, papierowych dokumentów do odpowiedniego działu na waszej przyszłej uczelni.

ELS elektroniczna legitymacja studencka

Elektroniczna Legitymacja Studencka to system weryfikacji tożsamości studentów. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich, , m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Legitymacja może również pełnić funkcję karty bibliotecznej, karty miejskiej oraz karty płatniczej.

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką taniej!