Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

UPJPII Kraków

Historia Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie rozpoczęła się równocześnie z historią najstarszej polskiej uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to katolicka uczelnia publiczna, kształcącą studentów z dziedzin teologicznych.

Uniwersytet Papieski Kraków – wydziały i kierunki

Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie prowadzi działalność naukową i dydaktyczną na pięciu wydziałach: teologii, filozofii, historii i dóbr kultury, nauk społecznych oraz na Wydziale Teologii w Tarnowie. Centrum Studiów Myśli Jana Pawła II zalicza się również do szkół międzywydziałowych.

Trzy kierunki – teologia, filozofia i historia oraz dziedzictwo kulturowe – posiadają Certyfikat Jakości Edukacji wydany przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu ich wysokiej jakości kształcenia.

Kraków UPJPII – wymiany studenckie

Uczelnia współpracuje z kilkoma uniwersytetami za granicą, organizując wymianę studentów i gościnne wykłady zagranicznych profesorów. Są to: Uniwersytet Ruhr w Bochum, Katolicki Uniwersytet Pázmány Péter w Budapeszcie, Uniwersytet w Grazu, Uniwersytet w Preszowie i Katolicki Uniwersytet w Ružomberku.

UPJPII rekrutacja

Rekrutacja na krakowską uczelnie prowadzona jest przez system elektronicznej rekrutacji. Pierwszym krokiem w procesie jest założenie indywidualnego konta rejestracyjnego, dzięki któremu należy nie tylko wprowadzić swoje dane do systemu informatycznego uczelni, ale przede wszystkim można na bieżąco sprawdzać proces rekrutacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu formularza rekrutacyjnego i wstępnym zakwalifikowaniu na studia nie można zapomnieć o dostarczeniu oryginalnych, papierowych dokumentów do odpowiedniego działu na waszej przyszłej uczelni.

Legitymacja studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Warto pamiętać, że legitymacja studencka uprawnia do zniżek na komunikację miejską również po ukończeniu 26 r. ż.! Dzięki niej można wyrobić również kartę ISIC lub EURO26. To międzynarodowe karty, które zapewniają ubezpieczenie oraz zniżki w punktach handlowych i usługowych na całym świecie.

U nas zamówisz kolekcjonerski hologram na legitymacje els taniej niż na allegro!