Uniwersytet Morski w Gdyni

UMG

Uniwersytet Morski w Gdyni (dawniej Akademia Morska w Gdyni) jest największą państwową szkołą wyższą w Polsce i jedną z największych w Europie, założona została w 1920 r. Misją uczelni jest przygotowanie absolwentów do stanowisk oficerskich na statkach handlowych marynarki wojennej oraz na stanowiskach kierowniczych w instytucjach lądowych i firmach reprezentujących przemysł morski i regiony nadmorskie.

Uniwersytet Morski – kierunki i wydziały

Gdyński Uniwersytet Morski składa się z wydziałów:

  • Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
  • Wydział Mechaniczny
  • Wydział Elektryczny
  • Wydział Nawigacyjny

Cztery wydziały UMG oferują kierunku studiów w zakresie nawigacji, inżynierii morskiej, inżynierii morskiej i administracji biznesowej. Obecnie uczelnia w Gdyni zapewnia studia dla 8000 studentów.

Programy studiów spełniają zarówno polskie standardy edukacyjne opracowane przez Ministerstwo Edukacji, jak i wymagania Międzynarodowej Organizacji Morskiej.

UMG – rekrutacja

Etapy, zasady i terminy rekrutacji na studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni są dokładnie opisane na stronie uczelni w zakładce przeznaczonej dla kandydatów. Rejestracja na studia odbywa się w formie internetowej – za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS

Elektroniczna legitymacja studencka to plastikowa karta z wbudowanym układem elektronicznym stykowym i bezstykowym, która potwierdza status student. Jedna plastikowa karta spełnia rolę trzech dokumentów: tradycyjnej legitymacji, karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Każda legitymacja opatrzona jest hologramem. Tylko z naklejką na legitymacje jest ona ważna i upoważnia do ustawowych zniżek (np. -51% na bilety PKP) i rabatów studenckich.

Zamów kolekcjonerski hologram els z wysyłką lub odbierz osobiście!