Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa

UKSW w Warszawie – Podstawowe Informacje

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) powstał 3 września 1999 r. – przekształcony został z dawnej Akademii Teologii Katolickiej działającej w latach 1954-1999. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest uczelnią publiczną z 32 kierunkami (na 10 wydziałach), ponad 16 000 studentami, 737 nauczycielami akademickimi i 383 pracownikami administracyjnymi.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Oferta edukacyjna dla studentów

Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i zaocznym, zarówno licencjackie, jak i magisterskie. UKSW oferuje również kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych i doktoranckich. Badania przeprowadzone w większości z dziedzin są certyfikowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Studenci mają możliwość przejścia do ponad 60 uniwersytetów w Europie w ramach programu Erasmus. Życie studenckie toczy się w stowarzyszeniach naukowych i organizacjach studenckich. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oferuje również studentom kursy prowadzone w języku angielskim z zakresu psychologii, filozofii i ochrony środowiska. Z roku na rok UKSW stara się, aby oferta była bardziej atrakcyjna i różnorodna.

UKSW – Kampus studencki

UKSW znajduje się w dwóch głównych kampusach: ulicy Dewajtis 5 na Bielanach i przy ul. Wóycickiego 1/3 na Młocinach. W kampusie na Młocinach znajduje się nowoczesne Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych oraz sala sportowo-widowiskowa. W 2015 otwarto również nowo wybudowane Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych.

UKSW – Legitymacja z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system weryfikacji tożsamości studentów. Potwierdza status studenta oraz upoważnia do korzystania ze zniżek i ulg studenckich. Na legitymacji studenckiej można również zapisać warszawską kartę miejską. Legitymacja ELS wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Jej ważność wynosi okres jednego semestru akademickiego, w przypadku studiów jednolitych, jak np. prawo – jeden rok akademicki.

Potrzebujesz naklejki na legitymacje studencką? Tutaj zamówisz kolekcjonerske hologramy!