Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest pierwszą uczelnią w regionie świętokrzyskim i jedną z dwudziestu najlepszych uczelni w Polsce. Założona została w 1945 roku. Od 2006 roku uniwersytet systematycznie poszerza i aktualizuje swoje ośrodki badawcze i dydaktyczne, efektywnie wykorzystując fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Wszystkie naukowe programy badawcze prowadzone na Uniwersytecie są również zachętą dla firm i centrów badawczych prowadzących do szerokiej współpracy naukowej.

Obecnie stanowi miejsce pracy dla 1479 osób, w tym 897 nauczycieli akademickich, z których 222 ma tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, a 445 osób ma stopień doktora.

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Kierunki i Wydziały

Oferta edukacyjna UJK obejmuje 37 kierunków studiów na studiach pierwszego stopnia i 23 kierunków studiów drugiego stopnia, programów doktoranckich z 9 kierunków studiów oraz prawo do nadawania stopnia doktora na 11 kierunkach. Uniwersytet w Kielcach składa się z 5 wydziałów:

  • Wydział Humanistyczny
  • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
  • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
  • Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
  • Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu

Najpopularniejsze kierunki na uniwersytecie kieleckim to pedagogika, dziennikarstwo i fizjoterapia.

 

Legitymacja Studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Warto pamiętać, że legitymacja studencka uprawnia do zniżek na komunikację miejską również po ukończeniu 26 r. ż.! Dzięki niej można wyrobić również kartę ISIC lub EURO26. To międzynarodowe karty, które zapewniają ubezpieczenie oraz zniżki w punktach handlowych i usługowych na całym świecie.

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką z wysyłką.