Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

UJ Kraków

Uniwersytet Jagielloński jest drugim co do wielkości uniwersytetem w Polsce, który może pochwalić się ponad 650-letnią historią. Kształci 47 000 studentów i zatrudnia 7 000 wykładowców. Choć uniwersytet jest finansowany głównie przez rząd, ma szeroką autonomię w zakresie zarządzania, finansów, organizacji wewnętrznej, badań naukowych, edukacji, rekrutacji studentów itp. Podejmowanie decyzji należy do demokratycznie wybranego uniwersyteckiego Senatu.

Uniwersytet Jagielloński Kraków historia

Uniwersytet Krakowski – Alma Mater Cracoviensis – swój początek ma w 1364 roku, kiedy król Polski Kazimierz III Wielki utworzył w mieście Studium Generale za zgodą papieża Urbana V. W 1400 roku Akademia Krakowska została zmodernizowana przez królową Jadwigę. Uniwersytet Jagielloński swoją ostateczną nazwę otrzymał po jej mężu królu Władysławie II Jagielle, który wiernie wypełniał jej wolę i wspierał szkołę.

Już w połowie XV wieku Uniwersytet Krakowski stał się wiodącym w Europie ośrodkiem akademickim kształcącym z dziedziny matematyki, astronomii, astrologii, geografii i prawa.

Uniwersytet Jagielloński kierunki

Uniwersytet składa się z następujących wydziałów:

 •  Wydział Prawa i Administracji,
 •  Wydział Filozoficzny,
 •  Wydział Historyczny,
 •  Wydział Filologiczny,
 •  Wydział Polonistyki,
 •  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 •  Wydział Matematyki i Informatyki,
 •  Wydział Chemii,
 •  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,
 •  Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
 •  Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych,
 •  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 •  Wydział Lekarski,
 •  Wydział Farmacji,
 •  Wydział Nauk o Zdrowiu.

Ostatnie trzy tworzą tak zwany Collegium Medicum, który uzyskał znaczną niezależność na uniwersytecie. Najpopularniejsze kierunki studiów na UJ w Krakowie to właśnie medycyna oraz prawo i polonistyka.

UJ Kraków – elektroniczna legitymacja z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system weryfikacji tożsamości studentów. Potwierdza status studenta oraz upoważnia do korzystania ze zniżek i ulg studenckich. Na legitymacji studenckiej można również zapisać warszawską kartę miejską. Legitymacja ELS wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Jej ważność wynosi okres jednego semestru akademickiego, w przypadku studiów jednolitych, jak np. prawo – jeden rok akademicki.

Potrzebujesz naklejki els do kolekcji? Tutaj zamówisz kolekcjonerske hologramy!