Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

UMK Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu powstał w 1945 roku. Jest to jedna z największych uczelni w Polsce. Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

UMK – kierunki i wydziały

UMK w Toruniu obecnie składa się z 17 wydziałów (z czego aż 10 otrzymało najwyższą kategorię A.). 3 z nich to wydziały medyczne w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy):

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Wydział Chemii
 • Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Wydział Humanistyczny
 • Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
 • Wydział Matematyki i Informatyki
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Wydział Nauk Historycznych
 • Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
 • Wydział Nauk o Ziemi
 • Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Sztuk Pięknych
 • Wydział Teologiczny

UMK w Toruniu oferuje kształcenie na ponad 90 kierunkach studiów, 100 specjalizacjach i 50 studiach podyplomowych. Uniwersytet zatrudnia 4190 pracowników na kampusach w Toruniu i Bydgoszczy, z których ponad połowa to nauczyciele akademiccy.

Ponadto, uczelnia uczestniczy w programach wymiany studentów i pracowników zarówno na poziomie międzynarodowym (program Erasmus), jak i krajowym (program MOST). Opracowuje studia we współpracy z uniwersytetami za granicą i obecnie współpracuje z uniwersytetami w Angers (ekonomia) i Moskwie (historia).

Elektroniczna legitymacja studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to plastikowa karta z wbudowanym układem elektronicznym stykowym i bezstykowym, która potwierdza status student. Jedna plastikowa karta spełnia rolę trzech dokumentów: tradycyjnej legitymacji, karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Każda legitymacja opatrzona jest hologramem. Tylko z naklejką na legitymacje jest ona ważna i upoważnia do ustawowych zniżek (np. -51% na bilety PKP) i rabatów studenckich.

Zamów już dziś kolekcjonerski hologram 31.03.2019 – z wysyłką!